פסח

דרשה שבת הגדול

תתקיים אי"ה בשבת קודש פרשת "מצורע"

ח'  בניסן תשפ"ב (09.04.2022)

 

כב' הרב מיכאל ועקניןשליט"א

הרב הראשי יקנעם עילית

ידרוש בשעה  17.00

בבית הכנסת "ר' מאיר בעל הנס"

ברח' האורנים רמת  יקנעם

על הנושא:

"כימי צאתך מארץ מצרים

אראנו נפלאות"

 

* תפילת מנחה בשעה  16.30

 

הציבור מוזמן

* עזרת נשים פתוחה

בברכת חג כשר ושמח

 

הרב מיכאל ועקנין שליט"א                    שרלי בוחבוט

רב  העיר  יקנעם            יו"ר המועצה הדתית