חג פסח כשר ושמח

design

חג פסח כשר ושמח

בס"ד

הרבנות הראשית  יקנעם עילית 

ראש השנה תשפ"ד 

דברים לראש השנה וברכת רב העיר

ראש השנה תשפ"ד

אחי וריעי תושבים יקנעם ! 

בפרוס עלינו השנה החדשה, הנני שולח את ברכתי, לכם ולבני משפחותיכם, יהי רצון שתזכו להכתב בספרן של  צדיקים לחיים טובים ולשלום, ברכת כתיבה וחתימה טובה,

עם בריאות איתנה  שלום ושלווה ופרנסה טובה .

אנו נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים, ימי הסליחות והרחמים, ראש השנה ויום הכיפורים.

בימים קדושים אלו ימינו של הקב"ה פשוטה לקבל שבים בכל לב, ומאחר ואבינו רחום וחנון, הוא מרבה לסלוח, לבנים המבקשים סליחתו, על-כן מצוה גדולה להזדרז ולנצל עת רצון זו, להרבות בה במצוות ובמעשים טובים, בגמילות חסדים ובעזרה לנזקקים, ועל ידי זה, נעורר את רחמיו של הקב"ה, שיכתוב אותנו בספר החיים והשלום כי כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים. כמו כן, מצוה מיוחדת להרבות שלום בין אדם לחבירו, ובין איש לאשתו, חשוב מאוד, לסלוח ולהתפייס עם חברים, עם שכנים וקרובי משפחה, ויש לדעת שיום הכיפורים מכפר רק על עבירות שבין אדם למקום, ואילו עבירות שבין אדם לחבריו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חבירו.

הנביא אומר "נחפשה דרכינו ונחקורה", כלומר שבימים אלו, עלינו לפשפש במעשינו, ולעשות חשבון נפש אמיתי ונוקב, על-כן יש לשים לב, ולפקוח עיניים, על חינוך הבנים והבנות בדרך אבותינו "דרך ישראל סבא" לתורה ודרך ארץ, ולצניעות, כדי שתהיה יראת ה' על פניהם לבלתי יחטאו, ואם אכן כך יעשו, יזכו ההורים לראות מלוא חופניים נחת מכל יוצאי חלציהם.

דברי אלו היוצאים מלב כואב ואוהב את בני קהילתנו, ומקוה שאכן הדברים יכנסו לליבותיכם.

אני תקוה, שתפילותיהם של כל עם ישראל יתקבלו ברצון לפני אבינו שבשמים, ומי יתן שנזכה כולנו, לשנה טובה ומבורכת שנת הרמת קרן עם ישראל, שנת גאולה וישועה בקרוב.

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה ומועדים לשמחה

האוהב אותכם ומברך מכל הלב 

הרב מיכאל ועקנין

רב העיר יקנעם עילית